Forbønn for syke i Jesu navn

Forbønn for syke i Jesu navn. Jeg setter av 30 min. eller mer hvis ønsket. Forbønn er gratis.

Varighet: 30 minutter

Forbønn for syke i Jesu navn tilbys av:

Isabelle

» Browse schedule.